Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс батлах тухай Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн A/150 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс батлах тухай Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн A/150 дугаар тушаал