"Журам шинэчлэн батлах тухай" /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар/

"Журам шинэчлэн батлах тухай" /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар/  тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хамтарсан A/257, A/582 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 "Журам шинэчлэн батлах тухай" /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам, Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар/ тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хамтарсан A/257, A/582 дугаар тушаал