Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага - Монгол улсын стандарт MNS 5852:2017

Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага - Монгол улсын стандарт MNS 5852:2017-г бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага - Монгол улсын стандарт MNS 5852:2017