Залуучуудын хөгжлийн төвийн дүрэм, ажилтнуудын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт

Залуучуудын хөгжлийн төвийн дүрэм, ажилтнуудын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Залуучуудын хөгжлийн төвийн дүрэм, ажилтнуудын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/07 дугаар тушаал