Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр /2017-2021/ он

Хөтөлбөрийг бүрэн эхээр хавсралт хэсгээс татаж авна уу


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр /2017-2021/- Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 270 дугаар тогтоол