Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/173, A/251, A/380 дугаар хамтарсан тушаал