Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам

Журмыг хавсрал хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/80, A/132, A/60 дугаар хамтарсан тушаал