Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр, журам

Хөтөлбөр болон журмыг хавстралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр, Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрмйн А/63, A/48, A/106 дугаар хамтарсан тушаал