Хохирогчыг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах журамжурам

Журмыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хохирогчыг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөэр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/56, A/35 дугаар хамтарсан тушаал