Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс бүртэн эхээр нь татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/116 дугаар тушаал