Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны A/84, A/99, A130 дугаар хамтарсан тушаал