Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/74 дугаар тушаал