Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/33 дугаар тушаал