Холбон зуучлах үйлчилгээний журам

Журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Холбон зуучлах үйлчилгээний журам батлах тухйа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн A/73 дугаар тушаал