Жендэрийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн

Дарга -Монгол Улсын Ерөнхий сайд
   
Орлогч дарга -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
   
Гишүүд  
 
 • Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр);
 • Үндэсний статистикийн хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр);
 • Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон тооны гишүүн (зөвшилцсөнөөр);
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч;
 • Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);
 • Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);
 • Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны Хөгжлийн бодлогын газрын дарга (тохиролцсоноор);
 • “Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Нийгмийн ардчилал-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • “Иргэний зориг” эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);
 • Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор);
 • Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;
 • Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;
Нарийн бичгийн дарга -“МОНФЕМНЕТ” үндэсний сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор).