Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/29 дугаар тушаал