Хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах журам

Хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах журам батлах тухай Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн A/152 дугаар тушаал