Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам

Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн A173/A251/A380 тоот тушаал