ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - GS28 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төвд тавилга, эд хогшил нийлүүлэх, угсрах

2020-06-12 16:40   Уншсан тоо: 154

Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) зээл L3243-MON “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл”

  1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь дараах зүйлд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна – GS28 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төвд тавилга, эд хогшил нийлүүлэх, угсрах (УБ хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр, 1-р хорооллын арын зам дагуу орших).
  2. Сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны харьцуулалтын аргын дагуу явуулах бөгөөд эрх бүхий орны харьяат тендер оролцогчдод нээлттэй байна.
  3. Сонирхсон эрх бүхий тендерт оролцогч нь Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс нэмэлт мэдээлэл авч, ажлын өдрийн 09:30–12:30 and 14:00–17:00 цагийн хооронд урилгын төгсгөлд заасан хаягт хүрэлцэн ирж үнийн саналын урилгын баримт бичигтэй танилцаж болно. Доорх хаягаар бичгээр холбогдож, үнийн саналын урилгын баримт бичгийг хүссэн этгээдэд үнийн саналын урилгын баримт бичгийг цахим шуудангаар саадгүй олгоно.
  4. Үнийн саналыг 2020.06.26-ны өдрийн 14:30 цагаас өмнө дор дурдсан хаягаар цаасаар юм уу цахим шуудангаар ирүүлнэ.

Худалдан авалтын мэргэжилтэн, Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл

Хаяг: Улаанбаатар – 14251, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 13, “Ланд марк” тауэр, 602 тоот өрөө, Утас/факс: +976-7000 2055, Цахим хаяг: procurement@sfep.mn, цахим хуудас: www.sfep.mn