“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах”  журам, хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна.

2019-11-01 10:44   Уншсан тоо: 1623

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална гэж заасан. 
Хөдөлмөрийн сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны А/120 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах”  журам, хөтөлбөрийг тус тус шинэчлэн боловсрууллаа. Журмын төсөл болон хөтөлбөртэй танилцан саналаа enkhtuul@mol.gov.mn, enkhtuuldashjamts@gmail.com  хаягаар ирүүлнэ үү. 


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 Surgalt_juram_tusul
2 Surgaltiin hutulbur