МЭДЭГДЭЛ

2019-03-11 11:36   Уншсан тоо: 297

"Грийн лейбор" ХХК*ийн Япон Улсад ур чадварын дадлагажигч зуучлах 2016/45 дугаартай тусгай зөвшөөрлийг 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/87 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосныг үүгээр мэдэгдэж байна.