КАЗАХСТАН УЛСТАЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ӨНДӨРЛӨВ

2018-09-21 09:17   Уншсан тоо: 414

         Өнгөрсөн гуравдугаар сарын 29-нд Казахстаны нийслэл Астана хотноо болсон  Монгол-Казахстаны Засгийн газар хоорондын худалдаа-эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник болон соёлын хамтын ажиллагааны Комиссын VII хуралдааны протоколын биелэлтийг хангах, хоёр улсад ажилласан иргэдийн нийгмийн хамгааллын баталгааг хангах зорилгоор Монгол Улс, БНКазУ-ын хооронд нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцэх II дахь шатны хэлэлцээг энэ сарын 18-19-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.

        Хэлэлцээнд Монголын талаас ХНХЯ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Л.Мөнхзул тэргүүтэй ХНХЯ, НДЕГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудаас бүрдсэн баг оролцсон бол БНКаУ-аас ирсэн Ажлын хэсгийг Хөдөлмөр, хүн амын нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн хамгаалал болон нийгмийн даатгалын газрын даргын орлогч А.Ш.Мусина ахалсан.  Хоёр улсаас томилогдсон ажлын хэсэг хэлэлцээрийн төсөлд Казахстаны талаас эв санааны (хөдөлмөрийн) өндөр насны тэтгэвэр болон хуримтлалын тэтгэвэр, Монголын талаас нийгмийн даатгалын сангаас олгох өндөр насны тэтгэвэр болон нэрийн данснаас олгох өндөр насны тэтгэврийг тус тус хамруулахаар тохиролцов.

       Мөн талууд  1998 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс өмнө хоёр улсын  нутаг дэвсгэр дээр ажилласан хугацааг нэгтгэн өөрсдийн хууль тогтоомжийн дагуу  тэтгэврийг тооцож  олгох, 2014 оны аравдугаар сарын 9-ний өдрөөс  хойш  энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох хүртэл хугацааны тогтоосон тэтгэврийг дахин тооцох, 1991-2017 оны хугацаанд  нэг улсаас  нөгөө  улсад   байнга оршин суухаар ирсэн  иргэдийн  /төрсөн он сар өдөр, хүйс, нийгмийн байдал/ мэдээллийг  2018 оны арванхоёрдугаар сарын 15-ны дотор  харилцан солилцохоор боллоо.

 Хэлэлцэн тохиролцсоны дагуу  Монголын тал  хэлэлцээрийн төслийн саналыг ирэх оны хоёрдугаар сарын 15-ны дотор   хүргүүлэх бөгөөд төслийг хэлэлцэх хамтын ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх тохиролцоонд хүрэв. Ажлын хэсгийн  дараагийн уулзалтыг 2019 онд  хийхээр товлоод хугацаа, зохион байгуулах газрыг  дипломат шугамаар харилцан тохиролцохоор боллоо.