“Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөлд санал авч байна

2018-05-21 09:17   Уншсан тоо: 808

Салбарын жендэрийн бодлогын төсөлтэй  танилцаж, холбогдох  саналаа buyanaa@gender.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.
Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 “Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын төсөл