Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шиэчилсэн найруулгын төсөлд иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын товьёог

2017-07-31 08:53   Уншсан тоо: 1421

Дэлгэрэнгүйг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 “ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ"-ИЙН ҮЕЭР ОРОЛЦОГЧДООС ГАРСАН САНАЛЫН ТОВЧОО-2017.02.14
2 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НББСШУ-НЫ БАЙНГЫН ХОРООТОЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ"-ИЙН ҮЕЭР ОРОЛЦОГЧДООС ГАРСАН САНАЛЫН ТОВЧОО - 2017.05.16
3 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД ОЛОН НИЙТЭЭС ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫН ТУСГАХ ЭСЭХ ТАЛААРХ ТАЙЛБАР - 2017.06.19