Мэдээ

 “Жендэрийн дүн шинжилгээ: Бодлого төлөвлөлт, практик үйл ажиллагаан дахь үр нөлөө” эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

“Жендэрийн дүн шинжилгээ: Бодлого төлөвлөлт, практик үйл ажиллагаан дахь үр нөлөө” эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

 • 2018-09-27 10:48

Монгол Улсад жендэр судлалыг хөгжүүлэх, жендэрийн статистик, дүн шинжилгээг бүх шатны бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлтөд нэвтрүүлэх чиглэлээр Жендэрийн үндэсний хороо тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд үүний нэг тодорхой ажил нь жил бүр зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний бага хурал юм.

ХОВД, УВСЫН БИЧИЛ УУРХАЙЧДАД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДЛООР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХОВД, УВСЫН БИЧИЛ УУРХАЙЧДАД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДЛООР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 • 2018-09-26 15:10

ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 • 2018-09-24 15:24

“МИНИЙ МЭРГЭЖИЛ САЙХАН” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“МИНИЙ МЭРГЭЖИЛ САЙХАН” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

 • 2018-09-24 14:36

АХБ-ны төслийн багийнхантай уулзлаа

АХБ-ны төслийн багийнхантай уулзлаа

 • 2018-09-21 09:21

КАЗАХСТАН УЛСТАЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ӨНДӨРЛӨВ

КАЗАХСТАН УЛСТАЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ӨНДӨРЛӨВ

 • 2018-09-21 09:17

“Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги”-ийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх, 2019-2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын зар.

“Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги”-ийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх, 2019-2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын зар.

 • 2018-09-20 16:27

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нь Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх Үндэсний стратегийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх ажилд доорх чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

 Хөтөлбөр, арга зүй боловсруулах ажлын зар

Хөтөлбөр, арга зүй боловсруулах ажлын зар

 • 2018-09-19 10:28

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нь Ахмад настныг тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөр, арга зүйг боловсруулах доорх чиглэлээр зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

2019 онд цалинг үе шаттайгаар 20-иос доошгүй хувиар нэмэхэд санал нэгдлээ

2019 онд цалинг үе шаттайгаар 20-иос доошгүй хувиар нэмэхэд санал нэгдлээ

 • 2018-09-18 17:52

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS53 Ministry of labor and social protection of Mongolia

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS53 Ministry of labor and social protection of Mongolia

 • 2018-09-17 16:28

Mongolia has received a Loan from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Skills for Employment Project, and intends to apply a portion of the proceeds of this Loan to eligible payments for these consulting services.

МСҮТ, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтнууд чадавхижуулах сургалтад анх удаа хамрагдлаа

МСҮТ, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтнууд чадавхижуулах сургалтад анх удаа хамрагдлаа

 • 2018-09-14 17:52

Шведийн Вант Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах санал тавив

Шведийн Вант Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах санал тавив

 • 2018-09-14 14:36