Мэдээ

Магистрын хөтөлбөр зарлах тухай

Магистрын хөтөлбөр зарлах тухай

 • 2018-09-07 11:53

Тус яам нь Герман, Швейцар, Австрали Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй ГОУХАН (GIZ)-ийн “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төсөл болон БСШУСЯамтай хамтран,  2017-2018 оны хичээлийн жилээс  МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарт хэрэгжиж буй салбар дундын “Ажил мэргэжил судлал” магистрийн зэрэгтэй “Ажил мэргэжлийн зөвлөх” мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийг  дэмжиж ажиллаж байгаа билээ.

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН МЭДЭГДЛИЙН ХАРИУГ ӨГЛӨӨ

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН МЭДЭГДЛИЙН ХАРИУГ ӨГЛӨӨ

 • 2018-09-06 16:04

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

 • 2018-09-02 14:03

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг шийдэхээр боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг шийдэхээр боллоо

 • 2018-08-24 16:38

Европын холбооны шинэ элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа

Европын холбооны шинэ элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа

 • 2018-08-24 16:34

Consultancy recruitment notice - Digitizing Social Insurance General Office’s Archive

Consultancy recruitment notice - Digitizing Social Insurance General Office’s Archive

 • 2018-08-24 09:48

The Action Program of the Government of Mongolia for 2016-2020 set out objectives to “Create a legal environment for ensuring prompt and bureaucracy-free delivery of public services and enhance citizen’s rights” (Section of 5.2.7) and to “Improve the activities of state archives and documentation filing through transferring 30 percent of archive documents to digital format, introducing digital signature in state documentation and creating an integrated system of information” (Section 5.4.11). The Ministry of Labour and Social Protection (MLSP) aims to make social protection services more efficient and transparent by improving information technology in the sector of social insurance and welfare under “Additional Financing of Food and Nutrition Social Welfare Project” financed by Asian Development Bank (ADB).

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms request for expressions of interest cs41 Ministry of labor and social protection of mongolia

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms request for expressions of interest cs41 Ministry of labor and social protection of mongolia

 • 2018-08-24 09:43

ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

 • 2018-08-22 18:17

CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - Training Needs Assessment, Training, Workshops and Other Participatory Activities for Family, Child and Youth Sector Employees

CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - Training Needs Assessment, Training, Workshops and Other Participatory Activities for Family, Child and Youth Sector Employees

 • 2018-08-21 16:01

One of the main purposes of the L3086-MON: “Additional Financing of Food and Nutrition Social Welfare Project”, implemented by the Ministry of Labor and Social Protection (MLSP), is to reform social welfare and strengthen social protection including capacity building human resources at all level through various activities. The Family, Child and Youth sector employs a total number of 800 employees, Child Rights Inspectors. Training and upgrading of the Family, Child and Youth human resources will contribute to capacity building of the qualified and professional public servants, and through them, to deliver transparent, prompt, accessible and non-bureaucratic services for the citizens. In this regard, this consulting service is needed to recruit the consulting firm to build the capacity of human resources of the field.

CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - Training Needs Assessment, Workshops and Other Participatory Activities for Social Welfare Sector Employees

CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - Training Needs Assessment, Workshops and Other Participatory Activities for Social Welfare Sector Employees

 • 2018-08-21 15:59

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

 • 2018-08-20 22:34

С.Чинзориг сайд сахилга хариуцлагыг чангатгах үүргийг салбарын удирдлагууддаа өглөө

С.Чинзориг сайд сахилга хариуцлагыг чангатгах үүргийг салбарын удирдлагууддаа өглөө

 • 2018-08-20 19:42