Мэдээ

ХНХЯ ажлаараа тэргүүлж, Засгийн газрын шагнал хүртлээ

ХНХЯ ажлаараа тэргүүлж, Засгийн газрын шагнал хүртлээ

 • 2018-05-23 17:13

С.Чинзориг: Хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах тогтолцоонд өөрчлөлт оруулсан

С.Чинзориг: Хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах тогтолцоонд өөрчлөлт оруулсан

 • 2018-05-23 16:55

Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сургалтын өрөөг тохижууллаа

Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сургалтын өрөөг тохижууллаа

 • 2018-05-23 16:21

ЖАЙКА-аас зохион байгуулах “Хамт олонд түшиглэн хамруулах аргачлалаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоо, амьжиргааг дэмжих” сэдэвчилсэн сургалтанд оролцогч шалгаруулах тухай  

ЖАЙКА-аас зохион байгуулах “Хамт олонд түшиглэн хамруулах аргачлалаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоо, амьжиргааг дэмжих” сэдэвчилсэн сургалтанд оролцогч шалгаруулах тухай  

 • 2018-05-23 15:55

Манай яам Жайка олон улсын байгууллагын "Улаанбаатар хот дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих" төслийг 2016-2020 оны хооронд хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ. Тус төсөл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төр, төрийн бус байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдыг гадаад болон дотоодод чадавхжуулах сургалтанд хамруулах үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг.

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн танилцуулга

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн танилцуулга

 • 2018-05-22 08:53

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв шинэ байртай боллоо

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв шинэ байртай боллоо

 • 2018-05-21 19:56

Хэнтий аймагт нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтан нарын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

Хэнтий аймагт нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтан нарын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

 • 2018-05-16 12:44

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн дэмжлэгтэйгээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан. Уг төлөвлөгөөний дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны  05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/109 дүгээр тушаалын дагуу Бичил уурхай эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бичил уурхай бүхий сумын нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтан нарын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Хэнтий аймгийн Чингис хотод 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа.

Цаатан иргэдийн амьдрал ахуй, төрөөс үзүүлж буй тусламж, дэмжлэгийн хэрэгжилттэй танилцлаа

Цаатан иргэдийн амьдрал ахуй, төрөөс үзүүлж буй тусламж, дэмжлэгийн хэрэгжилттэй танилцлаа

 • 2018-05-15 16:39

"Олон улсын гэр бүлийн өдөр"-ийг тохиолдуулан нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

"Олон улсын гэр бүлийн өдөр"-ийг тохиолдуулан нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

 • 2018-05-15 15:15

БНСУ-ын Пусанд “Зөв шийдвэр хамтдаа гаргая” уулзалт боллоо

БНСУ-ын Пусанд “Зөв шийдвэр хамтдаа гаргая” уулзалт боллоо

 • 2018-05-15 14:47

С.Чинзориг сайд "Өнөр бүл"-ийн багачуудад сарын цалингаа хандивлалаа

С.Чинзориг сайд "Өнөр бүл"-ийн багачуудад сарын цалингаа хандивлалаа

 • 2018-05-14 13:31

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй оны шилдгүүдийг шалгаруулах шалгуур, журмын төсөл боловсруулах богино хугацааны зөвлөхийн ажилд урьж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй оны шилдгүүдийг шалгаруулах шалгуур, журмын төсөл боловсруулах богино хугацааны зөвлөхийн ажилд урьж байна

 • 2018-05-08 16:18

2016 онд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулиар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн гишүүний хувьд үндсэн эрхээ эдэлж, хөгжих, хамгаалах асуудлыг цогцоор нь тусгасан. Тус хуулиар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, нийтийн тээвэр, зам, орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх болон тэдний  бусад эрхийг хуульчилсан юм.