Мэдээ

“Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги”-ийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх, 2019-2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын зар.

“Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги”-ийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх, 2019-2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын зар.

 • 2018-09-20 16:27

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нь Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх Үндэсний стратегийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх ажилд доорх чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

 Хөтөлбөр, арга зүй боловсруулах ажлын зар

Хөтөлбөр, арга зүй боловсруулах ажлын зар

 • 2018-09-19 10:28

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нь Ахмад настныг тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөр, арга зүйг боловсруулах доорх чиглэлээр зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

2019 онд цалинг үе шаттайгаар 20-иос доошгүй хувиар нэмэхэд санал нэгдлээ

2019 онд цалинг үе шаттайгаар 20-иос доошгүй хувиар нэмэхэд санал нэгдлээ

 • 2018-09-18 17:52

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS53 Ministry of labor and social protection of Mongolia

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS53 Ministry of labor and social protection of Mongolia

 • 2018-09-17 16:28

Mongolia has received a Loan from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Skills for Employment Project, and intends to apply a portion of the proceeds of this Loan to eligible payments for these consulting services.

МСҮТ, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтнууд чадавхижуулах сургалтад анх удаа хамрагдлаа

МСҮТ, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтнууд чадавхижуулах сургалтад анх удаа хамрагдлаа

 • 2018-09-14 17:52

Шведийн Вант Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах санал тавив

Шведийн Вант Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах санал тавив

 • 2018-09-14 14:36

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS52 Ministry of labor and social protection of Mongolia

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн анхааралд Attention of licensed construction design firms Request for expressions of interest CS52 Ministry of labor and social protection of Mongolia

 • 2018-09-14 12:06

Mongolia has received a Loan from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Skills for Employment Project, and intends to apply a portion of the proceeds of this Loan to eligible payments for these consulting services.

“ХИМИЙН ХОРТ БОДИСУУД ТЭДГЭЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛӨӨР ҮҮСЭХ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧИН” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН СЕМИНАР АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

“ХИМИЙН ХОРТ БОДИСУУД ТЭДГЭЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛӨӨР ҮҮСЭХ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧИН” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН СЕМИНАР АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

 • 2018-09-13 16:38

ЦАЛИНГАА НЭМҮҮЛЭХ БАГШ НАРЫН ШААРДЛАГАД ХАРИУ ӨГЛӨӨ

ЦАЛИНГАА НЭМҮҮЛЭХ БАГШ НАРЫН ШААРДЛАГАД ХАРИУ ӨГЛӨӨ

 • 2018-09-13 12:10

МОНГОЛ, ФИНЛАНДЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН КОМИССЫН XIII ХУРАЛДААН БОЛОВ

МОНГОЛ, ФИНЛАНДЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН КОМИССЫН XIII ХУРАЛДААН БОЛОВ

 • 2018-09-12 09:40

Дэлхийн хараагүйчүүдийн холбооны бүсийн чуулганд 18 орны 180 төлөөлөгч оролцож байна

Дэлхийн хараагүйчүүдийн холбооны бүсийн чуулганд 18 орны 180 төлөөлөгч оролцож байна

 • 2018-09-10 16:53

МАГИСТРЫН  ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАХ ТУХАЙ

МАГИСТРЫН  ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАХ ТУХАЙ

 • 2018-09-07 14:54

Тус яам нь Герман, Швейцар, Австрали Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй ГОУХАН (GIZ)-ийн “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төсөл болон БСШУСЯамтай хамтран,  2017-2018 оны хичээлийн жилээс  МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарт хэрэгжиж буй салбар дундын “Ажил мэргэжил судлал” магистрийн зэрэгтэй “Ажил мэргэжлийн зөвлөх” мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийг  дэмжиж ажиллаж байгаа билээ.