Мэдээ

Төрд үнэнчээр зүтгэхээ андгайлав

Төрд үнэнчээр зүтгэхээ андгайлав

 • 2018-12-04 13:44

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

 • 2018-11-30 09:52

Нийгмийн даатгалын хяналтын байцаагчид номын дуу сонсч байна

Нийгмийн даатгалын хяналтын байцаагчид номын дуу сонсч байна

 • 2018-11-28 18:34

“Ирээдүйн ажил мэргэжил”-ээр амьсгалсан 50 жилийн ой

“Ирээдүйн ажил мэргэжил”-ээр амьсгалсан 50 жилийн ой

 • 2018-11-28 18:21

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

 • 2018-11-28 17:16

“ИРЭЭДҮЙН АЖИЛ, МЭРГЭЖИЛ” сэдэвт уралдаанд 323 гар зураг, 247 эссэ бичлэг, 85 гэрэл зураг иржээ.

“ИРЭЭДҮЙН АЖИЛ, МЭРГЭЖИЛ” сэдэвт уралдаанд 323 гар зураг, 247 эссэ бичлэг, 85 гэрэл зураг иржээ.

 • 2018-11-16 12:39

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 жилийн ой, Монгол Улс Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагад гишүүнээр элссэний 50 жилийн ойг тохиолдуулан хүүхэд, залуучуудын дунд зарласан “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдэвт гар зургийн уралдаанд Улаанбаатар болон орон нутгаас нийт 323 бүтээл ирснээс эхний шатанд 32 зураг, эссэ бичлэгийн уралдаанд нийт 247 эссэ бичлэг ирүүлснээс эхний шатанд 30 эссэг тус тус шалгаруулаад байна. Мөн гэрэл зураг сонирхогч иргэдийн дунд зохион байгуулсан “Хөдөлмөр миний дуранд” сэдэвт гэрэл зургийн уралдаанд 25 иргэнээс нийт 85 бүтээл ирүүлжээ. 

ХНХЯ хүүхэд, жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахад хамтарна

ХНХЯ хүүхэд, жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахад хамтарна

 • 2018-11-07 09:47

VACANCY NOTICE

VACANCY NOTICE

 • 2018-11-02 11:26

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтыг бүсчлэн зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтыг бүсчлэн зохион байгууллаа

 • 2018-11-01 14:40

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/261 тоот тушаалаар баталсан Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтыг Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 25-наас 10 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд Дорнод, Дархан-Уул, Орхон, Өмнөговь аймгуудад бүсчлэн зохион байгууллаа.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • 2018-10-26 11:58

Хөдөлмөр,  нийгмийн  хамгааллын  яам,  Жендэрийн  үндэсний  хорооны  ажлын алба   нь   жендэрийн   статистик   үзүүлэлтэд   үнэлгээ   хийх,   бодлого,   төлөвлөлт,   үйл ажиллагаанд   жендэрийн   статистикийн   хэрэглээг   дэмжих   аргачлалыг   боловсруулах зорилгоор  зөвлөх  үйлчилгээний  гэрээ  байгуулах  гэж  байгаа  тул  зөвлөхийн  үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Румыны Ерөнхий сайд асан Петре Романыг хүлээж авч уулзлаа

Румыны Ерөнхий сайд асан Петре Романыг хүлээж авч уулзлаа

 • 2018-10-25 15:47

"БИД ӨӨРЧЛӨГЧИД" нөлөөллийн ажлыг таван аймагт зохион байгууллаа

"БИД ӨӨРЧЛӨГЧИД" нөлөөллийн ажлыг таван аймагт зохион байгууллаа

 • 2018-10-24 12:39