Мэдээ

Тэтгэвэр нэмэхээр боллоо

Тэтгэвэр нэмэхээр боллоо

 • 2018-01-19 19:44

БНСУ хөдөлмөрийн салбарт 2,8 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлнэ

БНСУ хөдөлмөрийн салбарт 2,8 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлнэ

 • 2018-01-18 17:44

Нөлөөллийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг энэ сарын 20-нд дүгнэлтээ танилцуулна

Нөлөөллийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг энэ сарын 20-нд дүгнэлтээ танилцуулна

 • 2018-01-17 16:33

“Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам”-ыг батлууллаа.

“Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам”-ыг батлууллаа.

 • 2018-01-15 09:39

Улсын Их Хурлаас 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5-д “мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох ба урамшуулал олгох журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлах” гэж заасны дагуу энэхүү журмын төслийг боловсруулж, Хдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/212 тоот тушаалаар батлууллаа.

Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч шилдэг байгууллагуудыг шалгарууллаа

Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч шилдэг байгууллагуудыг шалгарууллаа

 • 2018-01-12 22:25

С.Чинзориг: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн үр дүн бодитой байх ёстой

С.Чинзориг: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн үр дүн бодитой байх ёстой

 • 2018-01-11 19:32

С.Чинзориг: Тэтгэврийг ижил хувиар биш, тэнцүү мөнгөн дүнгээр нэмэх бодлого баримтална

С.Чинзориг: Тэтгэврийг ижил хувиар биш, тэнцүү мөнгөн дүнгээр нэмэх бодлого баримтална

 • 2018-01-09 09:55

Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулж, хугацааг уртасгах боломж бүрдлээ

Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулж, хугацааг уртасгах боломж бүрдлээ

 • 2018-01-05 16:20

Consultancy recruitment notice - Develop and Implement Centralized Helpdesk for All IT-Related Issues (National Firm)

Consultancy recruitment notice - Develop and Implement Centralized Helpdesk for All IT-Related Issues (National Firm)

 • 2018-01-03 16:03

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх нь хэнд ашигтай вэ

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх нь хэнд ашигтай вэ

 • 2018-01-03 09:46

Тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд гаргаарай

Тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд гаргаарай

 • 2018-01-02 11:36

ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНД ДЭВШҮҮЛЬЕ

ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНД ДЭВШҮҮЛЬЕ

 • 2017-12-30 11:33