"Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам"-ыг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/198 дугаар тушаал

"Тайгад амьдардаг цаатан иргэнд тэтгэмж олгох журам"-ыг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/198 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.