"Цаатан иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 213 дугаар тогтоол

"Цаатан иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 213 дугаар тогтоолыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.