Хүний нөөц

ГЭРЭЭТ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ /2017.03.29 өдрийн шалгалт/

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын "ЯРИЛЦЛАГА"-ын шалгалтын хуваарь

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын дүн

Дэлгэрэнгүй ...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ(2017.04.27)

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын "ЯРИЛЦЛАГА"-ын шалгалтын хуваарь(2017 оны 04-р сарын 28-ны өдөр өгөх)

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын шагналын журам

Дэлгэрэнгүй ...

VACANCY NOTICE PROJECT ASSISTANT  (24 PERSON-MONTHS)

Дэлгэрэнгүй ...