Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын яам

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын яам  ТАТАЖ АВАХ