Үйл явдлын мэдээ

“Амжилттай хэрэгжсэн сургалт” сэдэвт эссэ бичих уралдааныг зохион байгуулж байна.

“Амжилттай хэрэгжсэн сургалт” сэдэвт эссэ бичих уралдааныг зохион байгуулж байна.

 • 2018-12-12 16:15

KOICA Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага нь Глобал Сургалтын хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд үнэлгээ хийх болон шилдэг сургалтын хөтөлбөрийг тодорхойлох зорилгоор “Амжилттай хэрэгжсэн сургалт” сэдэвт эссэ бичих уралдааныг зохион байгуулж байна. Уралдаанд 2015.03.01-2018.08.31-ний хооронд КОЙКА-гийн сургалтанд хамрагдсан бүх төгсөгчид оролцож болох бөгөөд 20 шилдэг бүтээлийг сонгон шалгаруулж шагнал гардуулна.

Ирэх онд гадаад ажиллагсдын тоог 20 хувиар бууруулна

Ирэх онд гадаад ажиллагсдын тоог 20 хувиар бууруулна

 • 2018-12-12 15:06

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ “ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ АХМАДУУД” ТӨСЛИЙГ  АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ “ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ АХМАДУУД” ТӨСЛИЙГ  АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

 • 2018-12-12 15:01

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

 • 2018-12-12 09:06

Хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчид зөвлөлдөж байна

Хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчид зөвлөлдөж байна

 • 2018-12-07 11:20

БИД "ЦАГААН ТУУЗТАН" ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЛЭЭ

БИД "ЦАГААН ТУУЗТАН" ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЛЭЭ

 • 2018-12-05 15:47

LOAN 3086-MON: Additional Financing of Food and Nutrition Social Welfare Project Terms of Reference FOR FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST IN THE  PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

LOAN 3086-MON: Additional Financing of Food and Nutrition Social Welfare Project Terms of Reference FOR FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST IN THE  PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

 • 2018-12-04 15:05

BACKGROUND OF PROJECT The Ministry of Labour and Social Protection (MLSP) is implementing L3086-MON: Additional Financing of Food and Nutrition, Social Welfare Project financed by the Asian Development Bank (ADB). The Project has two outputs: (i) upgrading information technology (IT) processes and systems to deliver more efficient and transparent social welfare and social insurance services; and (ii) reforming social welfare and strengthening social protection. The MLSP is seeking to recruit an experienced and qualified individual for the Financial Management Specialist position in the Project Implementation Unit (PIU)

Төрд үнэнчээр зүтгэхээ андгайлав

Төрд үнэнчээр зүтгэхээ андгайлав

 • 2018-12-04 13:44

Хүүхэд бүхэн хөгждөг (дохионы хэлтэй)

Хүүхэд бүхэн хөгждөг (дохионы хэлтэй)

 • 2018-11-30 19:45

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (2015-2019 он) нь хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

Хүүхэд бүрт тэгш боломж (дохионы хэлтэй)

Хүүхэд бүрт тэгш боломж (дохионы хэлтэй)

 • 2018-11-30 19:15

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (2015-2019 он) нь хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

VACANCY NOTICE: ENSURING INCLUSIVENESS AND SERVICE DELIVERY FOR PERSON WITH DISABILITIES PROJECT - MON 48076

 • 2018-11-30 09:52

“ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

 • 2018-11-30 08:48

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, идэвхи, санаачлагыг дэмжиж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага”-ыг Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/61 дүгээр тушаалын дагуу жил бүр шалгаруулдаг.